Itä- ja Pohjois-Suomi vastaavat älykkäästi globaaleihin haasteisiin

Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat ovat julkaisseet yhteisen älykkään erikoistumisen strategian. Strategian tarkoituksena on tuoda esiin alueen yhteistyömahdollisuuksia, vahvaa osaamista ja kehittämistyötä maailmanlaajuisten ja eurooppalaisten haasteiden ratkaisemisessa.

Yhteinen strategia tukee Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien kasvualoja, jotka luovat pohjan kestävälle elinkeinoelämän kasvulle ja uudistuvalle elinkeino- ja innovaatiotoiminnalle.

Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntiin kuuluvat Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo.

Puhtaat ratkaisut, digitalisaation hyödyntäminen ja kestävä palvelutuotanto

Itä- ja Pohjois-Suomen älykkään erikoistumisen strategian painopisteet liittyvät tiiviisti ilmastopolitiikkaan, energiamurrokseen ja strategiseen omavaraisuuteen. Tavoitteena on tukea alueen maakuntien kasvualoja ja luoda perusta kestävälle elinkeinoelämän kasvulle sekä uudistuvalle elinkeino- ja innovaatiotoiminnalle. Yhteistyön painopisteiksi on valittu puhtaat ratkaisut, digitalisaation hyödyntäminen ja kestävä palvelutuotanto.

Vuoden 2024 alussa voimaan tullut strategia keskittyy suuralueen yhteistyön, osaamisen ja kehittämistyön korostamiseen. Strategia vahvistaa Itä- ja Pohjois-Suomen alueen yhteistyötä paitsi ylimaakunnallisesti, myös kansallisesti ja kansainvälisesti.

Ylimaakunnallisia rahoitushakuja tulossa

Alueen älykkään erikoistumisen yhteistyötä on tehty hankevetoisesti. Itä- ja Pohjois-Suomen yhteinen älykkään erikoistumisen strategia on laadittu asiatuntijatyöryhmässä osana Älykäs erikoistuminen Itä- ja Pohjois-Suomessa 2022–2027 (ELMO II)- hanketta. Hanketta on rahoittanut Pohjois-Savon liitto (EAKR).

Nyt työ tulee vakituiseksi osaksi maakuntaliittojen normaalia toimintaa. Yhteistyötä koordinoi vuorollaan Itä- ja Pohjois-Suomen puheenjohtajamaakunta, tänä vuonna se on Keski-Pohjanmaa.

Strategian toimeenpanoa ja seurantaa hallinnoi Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliittojen edustajista koostuva asiantuntijaryhmä. Yhtenä toimeenpanon konkreettisena keinona maakunnat avaavat tulevaisuudessa ylimaakunnallisia rahoitushakuja. Rahoitushauista tiedotetaan muun muassa maakuntien liittojen viestintäkanavissa.