Tietosuoja

Tietosuojalla tarkoitetaan henkilötietojen käsittelyä lainmukaisesti ja tavalla, joka kunnioittaa yksilöiden perusoikeuksia ja erityisesti oikeutta henkilötietojen suojaan. Tietosuojasta säädetään EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa (2016/679; GDPR), jota kansallinen tietosuojalakimme (1050/2018) täsmentää.

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on hallinnoimiensa henkilötietovarantojen eli rekisterien rekisterinpitäjä. Käsittelemme henkilötietoja osana lakisääteisten tehtäviemme toteuttamista (GDPR 6 art. 1 kohta c ja e alakohdat). Henkilötietoja käsitellään sisäänrakennetun ja oletusarvoisen tietosuojan periaatteiden mukaisesti, eli otamme kaikessa toiminnassamme henkilötietojen suojan huomioon.

Henkilötietoja kerätään ainoastaan tiettyä, ennalta määriteltyä käyttötarkoitusta varten ja niitä säilytetään ainoastaan niin kauan kuin on toimintamme kannalta tarpeen. Poikkeuksen tästä muodostavat sellaiset asiakirjat, jotka Kansallisarkisto on arkistolain (831/1994) nojalla määrännyt arkistoitaviksi eli pysyvästi säilytettäviksi. Tältä sivulta löytyvistä tietosuojaselosteista löydät tarkemmat kuvaukset henkilötietojen käsittelystä Pohjois-Karjalan maakuntaliitossa.

Verkkosivuston tietosuoja- ja evästekäytännöt

Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava

Verkkosivuston toimintaan liittyvän rekisterin rekisterinpitäjä on Pohjois-Karjalan maakuntaliitto. Yhteyshenkilönä rekisteriä koskevissa asioissa toimii Pohjois-Karjalan maakuntaliiton tietosuojavastaava.

Tietojen kerääminen ja jakaminen

Kommentit

Kun sivuston käyttäjät jättävät kommentteja sivustolle, keräämme kommenttilomakkeessa olevat tiedot, sekä käyttäjän IP-osoitteen ja selaimen versiotiedot roskaviestien tunnistamisen helpottamiseksi. Sähköpostiosoitteesta luotu anonymisoitu hajautustieto (hash) voidaan lähettää Gravatar-palveluun, jotta tiedetään onko kommentoija palvelun käyttäjä. Gravatar-palvelun tietosuojaseloste löytyy osoitteesta https://automattic.com/privacy/.

Yhteydenottolomakkeet

Käytämme yhteystietojasi vastaamaan esittämiisi tukipyyntöihin, yhteydenottopyyntöihin tai tilauksiin.

Evästeet

Jos jätät kommentin sivustolle, voit valita nimen, sähköpostiosoitteen ja url-osoitteen tallennuksen evästeeseen. Tämä toiminto lisää käyttömukavuutta, koska lomaketta ei tarvitse täyttää jokaisella kerralla uudelleen kommenttia lisätessä. Evästetieto poistetaan selaimesta vuoden kuluttua.

Muilta sivustoilta upotettu sisältö

Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla. Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa.

Sivuston fontit

Käytämme sivustossamme Google-fonttia ulkoisten fonttien esittämiseen. Palvelun tarjoaa Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, jäljempänä vain Google. Jotta tietyt fontit voidaan esittää verkkosivuillamme, yhteys Google-palvelimeen Yhdysvalloissa muodostetaan, kun sivustossamme käydään.

EU:n ja Yhdysvaltain tietosuojakehyksen (EU‑U.S. Data Privacy Framework) myötä Google takaa, että EU:n tietosuojamääräyksiä noudatetaan myös, kun tietoja käsitellään Yhdysvalloissa.

Sivustossamme käynnin kautta muodostetun Google-yhteyden avulla Google voi varmistaa, miltä sivustolta pyyntösi lähetettiin ja mihin IP-osoitteeseen fontin ulkoasu on lähetettävä.

Google antaa lisätietoja ja tietoa mahdollisuuksista tietojen käytön estämiseen osoitteissa:

https://adssettings.google.com/authenticated

https://policies.google.com/privacy

Tietojen säilyttäminen ja säännönmukainen poistaminen

Suojaamme tietojasi tekemällä niistä varmuuskopiot, joiden avulla voimme palauttaa tiedot, jotka voisivat kadota katastrofi- tai tietomurtotilanteissa.

Poistamme henkilötiedot heti, kun niitä ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, jota varten ne kerättiin. Nimen, sähköpostiosoitteen ja url-osoitteen tallentava evästetieto poistetaan selaimesta vuoden kuluttua.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton verkkosivuston toimintaan liittyvän henkilötietojen käsittelyn pääasiallisia oikeusperusteita ovat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 art. (1) c alakohdan mukainen lakisääteisen velvoitteen noudattaminen ja 6 art. (1) e alakohdan mukainen yleistä etua koskevan tehtävän suorittaminen. Verkkosivusto toteuttaa osaltaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 20 §:n mukaista viranomaisen tiedottamisvelvoitetta toiminnastaan sekä yhteiskuntaoloista ja niiden kehityksestä toimialallaan. Maakuntaliiton tehtävistä on säädetty alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta annetun lain (756/2021) 17 §:ssä, maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 19 §:ssä ja 25 §:ssä sekä kiinteän laajakaistan rakentamisen tuista annetun lain (1262/2020) 4–6 §:ssä.

Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) 205 §:n mukaan suostumusta edellyttävien ja henkilötiedoiksi katsottavien evästeiden osalta henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 art. (1) a alakohdan mukainen rekisteröidyn suostumus.

Google-fonttien käyttöön liittyvän henkilötietojen käsittelyn osalta oikeusperuste on EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 6 (1) (f). Verkkosivustomme optimointi ja sen kaupallinen toiminta on oikeutettu etumme.

Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla rekisteröitynä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus

  • peruuttaa henkilötietojesi käsittelyä koskeva suostumus (13–14 art.) siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen (6 art. [1] a);
  • tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot (15 art.);
  • pyytää tietojesi oikaisemista (16 art.), poistamista (17 art.) tai käsittelyn rajoittamista (18 art.);
  • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (20 art.) siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen (6 art. [1] a);
  • vastustaa henkilötietojesi käsittelyä (21 art.) siltä osin kuin henkilötietojesi käsittely perustuu yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseen (6 art. [1] e) tai rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun (6 art. [1] f);
  • tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassaolevaa tietosuojalainsäädäntöä (77 art.).

Voit käyttää edellä mainittuja oikeuksiasi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen [email protected] tai postitse osoitteella Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Pielisjoen linna, Siltakatu 2, 80100 Joensuu.