On aika nähdä Suomi uusin silmin

Kannamme vastuuta koko Suomen turvallisuudesta ja tulevaisuudesta

Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnissa kasvaa suomalaisen elämän edellytykset. Osaamme hyödyntää luontoa ja luonnonvarojamme kestävällä tavalla. Olemme kehittäneet ratkaisuja ja luomme uutta teknologiaa, tuotteita ja palveluja kansainvälisille markkinoille. Meillä on korkeatasoista tutkimusta ja koulutusta.

Tavoitteemme ovat koko Suomen tavoitteita. Olemme tehokkaasti käyttäneet aluekehittämisresursseja ja saaneet aikaan muutoksia, joilla on laajoja vaikutuksia.

Turvallisin raja on asuttu raja. Investoinnit Itä- ja Pohjois-Suomeen lisäävät kansallista turvallisuutta ja ovat osa kansainvälistä kriisinhallintaa.

Suurimman osan Suomea muodostavat Etelä-Savon, Kainuun, Lapin, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon maakunnat.

Ääntämme ei voi ohittaa, sillä suurin osa Suomea pitää huolta suomalaisista.

Ajankohtaista