Itä- ja Pohjois-Suomen ylimaakunnallinen EAKR-haku käynnissä

Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliitot käynnistivät huhtikuun alussa Euroopan aluekehitysrahaston hankehaun, jonka tavoitteena on lisätä ylimaakunnallista yhteistyötä Itä- ja Pohjois-Suomessa. Haku on avoinna 31.8.2024 saakka.

Hausta tuetaan vain ylimaakunnallisia ryhmähankkeita, joissa on osatoteuttajia vähintään kolmesta eri Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnasta: Keski-Pohjanmaalta, Pohjois-Pohjanmaalta, Lapista, Kainuusta, Pohjois-Karjalasta, Pohjois-Savosta ja Etelä-Savosta. Rahoitettavien hankkeiden tulee edistää Itä- ja Pohjois-Suomen Älykkään erikoistumisen strategiaa.

Hankehaun teemana on Itä- ja Pohjois-Suomen älykkään erikoistumisen strategian 1. painopisteen mukaiset puhtaat ratkaisut, jotka tukevat kiertotaloutta. Teeman tavoitteina ovat kestävät energiatalouden ratkaisut sekä luonnonvarojen ja raaka-aineiden kestävä käyttö. Lisäksi painopisteen toimilla tavoitellaan korkeamman jalostusasteen tuotteita sekä bio- ja kiertotalousratkaisujen tehokasta hyödyntämistä.

Kukin maakunnan liitto avaa haussa haettavaksi 300 000 euroa. Yhteensä hakuun on varattu 2,1 miljoonaa euroa.

Hakemus tulee kohdistaa siihen maakunnan liittoon, jonka alueella päähakija toimii. Hankkeiden valmisteluvaiheessa suosittelemme hakijoita olemaan yhteydessä jokaiseen maakunnan liittoon, jonka alueelta hankkeessa on osatoteuttajia.