Itä- ja Pohjois-Suomella selkeät tavoitteet seuraavalle EU-kaudelle

Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien neuvottelukunnan kokous pidettiin 16. toukokuuta. Neuvottelukunta kuuli Suomen ilmastopolitiikkaan, Suomen EU-tavoitteisiin ja Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien EU-politiikan tavoitteista seuraavalle parlamentin ja komission toimikaudelle.

Kokouksessa ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen kertoi hallituksen tavoitteista. Mykkäsen mukaan puhdas siirtymä ja uusi teknologia tarjoaa vahvat edellytykset maakuntien teollisuuden uudistumiselle ja vahvistumiselle. Valtioneuvoston kanslian EU-asioiden alivaltiosihteeri Satu Keskinen kertoi Suomen avaintavoitteista, joilla vaikutetaan Eurooppa-neuvoston strategiseen ohjelmaan sekä tulevan komission viisivuotisohjelmaan, josta päätetään kesäkuun europarlamenttivaalien jälkeen.

Maakuntien liittojen neuvottelukunta painottaa, että kansallista ilmastopolitiikkaa, puhtaan siirtymän investointien tukemista, luonnon- ja vesiensuojelua sekä rakentamista, sujuvaa maankäytön ja luvituksen edistämistä tulee tehdä myös Itä- ja Pohjois-Suomen näkökulmasta.

Investoinnit itään ja pohjoiseen lisäävät turvallisuutta

Satu Keskisen mukaan Suomella on kolme pääprioriteettia, joita EU:n tulevan monivuotisen rahoituksen tulee edistää. Nämä ovat Euroopan strategisen kilpailukyvyn vahvistaminen, Euroopan kokonaisturvallisuuden parantaminen ja puhtaan siirtymän sekä biotalouden ja kiertotalouden edistäminen.

Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat ovat valmistelleet omat vaikuttamisen tavoitteet, joilla halutaan edistää Itä- ja Pohjois-Suomen kehitystä EU:n parlamentin ja komission päätöksenteossa.

 – Itä- ja Pohjois-Suomessa kasvaa suomalaisen elämän edellytykset. Alueellamme osataan hyödyntää luontoa ja luonnonvaroja kestävällä tavalla. Olemme kehittäneet ratkaisuja ja uutta teknologiaa, tuotteita ja palveluja kansainvälisille markkinoille. Maakunnissamme on kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusta ja koulutusta, tähdentää neuvottelukuntaa vetävä Keski-Pohjanmaan maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen.

– On tärkeää ymmärtää, että tavoitteemme ovat koko Suomen tavoitteita. Olemme tehokkaasti käyttäneet aluekehittämisresursseja ja saaneet aikaan myönteistä kehitystä. Investoinnit Itä- ja Pohjois-Suomeen lisäävät kansallista turvallisuutta.